စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ၏ (၅၄) ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနား

0

စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ၏ (၅၄) ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနား 

54th National Day of the Republic of Singapore 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စင္ကာပူသံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ

Share.

About Author

Leave A Reply