ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံ႐ံုး ဒုတိယအႀကီးအကဲ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

0

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံ႐ံုး ဒုတိယအႀကီးအကဲ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း


ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔အား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အစၥေရးသံ႐ံုး ဒုတိယအႀကီးအကဲ Mr. Nir Balzam က ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔႐ံုးသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၊ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အျမင္ခ်င္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply