ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္)

0

ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္)

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေရတပ္) (Chinese People’s Liberation Army Navy) [PLAN/ PLA (NAVY)] တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၊ International Fleet Review IFR ႏွင့္ China – ASEAN Joint Maritime Exercise တို႔အား ဧၿပီ (၂၂) မွ (၂၅) ရက္ေန႔အထိ Shandong ျပည္နယ္ရွိ ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ Qingdao ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

PLA (Navy) မွ စစ္ေရယာဥ္ (၃၂) စီး၊ ေရတပ္၏ ေလတပ္ဖြဲ႔ (People’s Liberation Army Naval Air Force – PLANAF) မွ ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ (၃၉) စီး ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ ရွိ ပံုစံ ၀၅၅ အတန္းအစား ဖ်က္သေဘၤာသည္လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

႐ုရွား၊ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား စုစုေပါင္း (၁၃) ႏိုင္ငံမွ စစ္ေရယာဥ္ (၁၉) စီးတို႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ) မွ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ဆင္ျဖဴရွင္ (F -14) သည္ ယခုအခါ Qingdao သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

PLA (Navy) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (အက်ဥ္း)

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဖက္ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္ Jiangsu ျပည္နယ္ Baima ၿမိဳ႕တြင္ ေရတပ္၏ ဦးေဆာင္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာမည့္ အေရွ႕ပိုင္းတ႐ုတ္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ (East China Military Area Command) အား တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

စစ္ေရယာဥ္စုမ်ား (Fleets)

PLA (Navy) တြင္ စစ္ေရယာဥ္စု (၃) စု ရွိသည္ –
(၁) ပင္လယ္ဝါရွိ ေျမာက္ပင္လယ္ စစ္ေရယာဥ္စု (North Sea Fleet)
(၂) အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ အေရွ႕ပင္လယ္ စစ္ေရယာဥ္စု (East Sea Fleet) ႏွင့္
(၃) ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ ေတာင္ပင္လယ္ စစ္ေရယာဥ္စု (South Sea Fleet)

အလံေဆာင္စစ္ေရယာဥ္မ်ား (Flagships)

(၁) ေျမာက္ပင္လယ္ စစ္ေရယာဥ္စု – ဖ်က္သေဘၤာ Harbin (DDG – 122)
(၂) အေရွ႕ပင္လယ္ စစ္ေရယာဥ္စု – ဖ်က္သေဘၤာ Changchun (DDG – 150)
(၃) ေတာင္ပင္လယ္ စစ္ေရယာဥ္စု – ဖ်က္သေဘၤာ Shenzhen (DDG – 167)

စစ္ေရယာဥ္အေရအတြက္

တန္းျပည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ (Active Service) စစ္ေရယာဥ္ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ (၁.၃) သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ေရတပ္၏ ေလတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ အစီး (၆၀၀) ေက်ာ္ရွိသည္။

စစ္ေရယာဥ္ အမည္မွည့္ေခၚသည့္ စနစ္

(၁) ခ႐ူဇာ (Cruiser) မ်ားအား ျပည္နယ္မ်ား၏ အမည္၊
(၂) ဖ်က္သေဘၤာ (Destroyer) ႏွင့္ ဖရီးဂိတ္ (Frigate) မ်ားအား ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ အမည္ [ဥပမာ – ဖ်က္သေဘၤာ Harbin (DDG – 122)]၊
(၃) ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးေရယာဥ္ (Anti-Submarine Ship) မ်ားအား ေကာင္တီ (County) မ်ား၏ အမည္၊
(၄) တင့္ကားတင္ေရယာဥ္ (Landing Ship, Tank – LST) ႏွင့္ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးေရယာဥ္ (Landing Ship, Dock – LSD) မ်ားအား ေတာင္ႀကီး (Mountain) မ်ား၏ အမည္၊
(၅) ေျခလ်င္စစ္သည္တင္ ေရယာဥ္ (Landing Ship, Infantry – LSI) မ်ားအား ျမစ္ (River) မ်ားအမည္၊
(၆) ပင္လယ္ျပင္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းေရး ေရယာဥ္ (Replenishment Ship) မ်ားအား ေရကန္ႀကီး (Lake) မ်ား၏ အမည္မ်ား၊
(၈) ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ (Aircraft Carrier) မ်ား၏ အမည္အား ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (State Council) ၏ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ အမည္သတ္မွတ္ေပးသည္။ [ဥပမာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္း (၁၆) ၏ အမည္အား ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္ကို ဂုဏ္ျပဳ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။]

ေရယာဥ္ကိုယ္ထည္နံပါတ္ (Hull Number) သတ္မွတ္ပံု

(၁) ဖ်က္သေဘၤာမ်ားအတြက္ အစနံပါတ္ – ၁ [ဥပမာ – ဖ်က္သေဘၤာ Changchun (DDG – 150)]
(၂) သမား႐ိုးက် ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ အစနံပါတ္ – ၂ ႏွင့္ ၃
(၃) ႏ်ဴကလီးယားေရငုပ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ အစနံပါတ္ – ၄
(၄) ဖရီးဂိတ္မ်ားအတြက္ အစနံပါတ္ – ၅
(၅) အေစာင့္လိုက္စစ္ေရယာဥ္၊ ေရငုပ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးေရယာဥ္ႏွင့္ ဒံုးပ်ံတင္ေရယာဥ္မ်ားအတြင္ အစနံပါတ္ – ၆ ႏွင့္ ၇
(၆) ေရငုပ္သေဘၤာႏွင့္ အျခားစစ္ေရယာဥ္မ်ားအတြက္ အေျခစိုက္ေရယာဥ္ (Depot Ship) ႏွင့္ မိုင္းရွင္းေရယာဥ္ (Mine Layer) မ်ားအတြက္ အစနံပါတ္ – ၈
(၇) ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရးေရယာဥ္ (Landing Ship) မ်ားအတြက္ အစနံပါတ္ – ၉

Naing Swe Oo
Thayninga Institute for Strategic Studies

Source: China Global Television Network(CGTN)

Share.

About Author

Leave A Reply