အိႏိၵယသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

0

အိႏိၵယသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Saurabh Kumar ႏွင့္ စစ္သံမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး Naveen Mahajan တို႔သည္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔အား ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေသနဂၤအဖြဲ႕႐ံုးတြင္လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ Think Tank မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သေဘာထားအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply