တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း

0

တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း

တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ရတနာသီရိေဂါက္ကလပ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦးက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေမးခြန္းေလးသံုးခုေလာက္ ေမးခ်င္ပါတယ္။
– ပထမတစ္ခုကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ (၂ဝဝ၈) ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တာ သိရပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ဒီအေပၚေတြမွာ တပ္မေတာ္ ရဲ႕သေဘာထားေတြကို သိရွိလိုတာျဖစ္ပါတယ္။
– ဒုတိယေမးခြန္း အေနနဲ႔ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးဆိုၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာၾကားခဲ့တာရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေရွ႕ကို ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာ ေမးျမန္းခ်င္ပါတယ္။
– ေနာက္ဆံုး တစ္ခ်က္ကေတာ့ အစိုးရ အေနနဲ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ AA နဲ႔ ARSA ဟာ ဆက္စပ္မႈရွိတယ္ဆိုတာ အရင္တုန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျမျပင္မွာလည္း ဆက္စပ္မႈ အပိုင္းေတြရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိရွိရပါတယ္။ ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ AA နဲ႔ ARSA တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုပါတယ္။ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း မည္သည့္ အခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖို႔အတြက္ ရွိ၊မရွိ သိခ်င္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္

ကြၽန္ေတာ္ခုနက ရွင္းျပတဲ့အထဲမွာ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္တာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ခုနကေမးတဲ့ ေမးခြန္းထဲ မွာပါတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔၊ သူ႔ရဲ႕ စတဲ့ေပးအပ္ တာဝန္ေတြတို႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ အလက္ ေတြအေသးစိတ္ကိုေတာ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကေနၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးပါလိမ့္မယ္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက ေျဖၾကားရာတြင္

အားလံုးပဲ မဂၤလာေန႔လယ္ခင္းပါခင္ဗ်ာ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ အတြင္းေရးမွဴးလည္း ရွင္းျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ဒါအႀကိမ္ ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၃ ကေန ၄၃၆၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၆၇ ကေန ၇၃ အထိ နည္းဥပေဒ အခန္း(၁၈)ပုဒ္မ ၁၃၃ ကေန ၁၃၇ အထိ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသြားရမယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဒါဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္တာပဲျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားဖို႔အတြက္ကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စၿပီးေတာ့ ၂၉ ရက္ေန႔ကတည္းက အေရးႀကီး အဆိုစတင္ကတည္းက နည္းဥပေဒ ၆၆(က) ၂၊ ၃ နဲ႔ မကိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကန္႔ ကြက္ခဲ့တဲ့ဟာကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါမဲခြဲဆံုးျဖတ္လို႔ မရဘူးဆိုတာလည္း ဒါအ တြင္းေရးမွဴးႀကီး ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနည္းဥပေဒ ၁၈(က)အရလည္းေကာင္း၊ နာယက ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နည္းဥပေဒ ၈(ပ)အရလည္းေကာင္း လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖရွင္းတဲ့အ ခ်ိန္မွာ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္အတြက္၊ ေလ့လာဖို႔အတြက္လုပ္တာပါ။ အျခားနည္းလမ္းမရွိမွသာ ဒါေခါင္းစဥ္တပ္လို႔ မရဘူးျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္လို႔ရွိရင္ ဒါဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအခန္း (၁၂)ပါအတိုင္း သြားရမယ့္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းလို႔ရပါတယ္၊ မရဘူးလို႔မဟုတ္ပါဘူး၊ ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒပုဒ္မ ၇(ခ)အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းဥပေဒ ၁ဝ၅-(က) အရလည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ေတြဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ဖြဲ႕စည္းလို႔ရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတာ့ တပ္လို႔ေတာ့မရပါဘူး။ ေခါင္းစဥ္ကိုက ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ ဖို႔အတြက္ ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမမွန္တာကို ကန္႔ကြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းတာကို ကြၽန္ေတာ္ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရတာလဲ ဆုိတာ ပထမပိုင္းေမးတဲ့ အပိုင္းရွင္း မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ အမည္စာရင္းေတာင္းခံတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူၾကမ္းေတြထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကို ၁၄ ရက္အမီအေရာက္ တင္သြင္းေပးပါ။ ၁၅ ရက္ေန႔အစည္းအေဝးမွာ မူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေပးပါဆိုေတာ့ ပါတီတိုင္းပါတီတိုင္းက အစုအဖြဲ႕အတိုင္းမွာ တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း လာတက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ သူ႔ပါတီအလိုက္တုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ၿပီး ေတာ့မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ ၁၅ ရက္ေန႔အစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါအစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ အစည္းအေဝး ျပန္လုပ္မယ္ဆိုတာ တစ္ခ်က္ ပဲ ရွိပါတယ္။ ၁၅ ရက္အစည္းအေဝးက်ေတာ့ မီဒီယာအားလံုးကို အစည္းအေဝးခန္းမထဲ ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးၿပီးတာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္ေတြ ကို ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေပးပါ။ အခုေပး၊ အခုေရတြင္း တူး၊ အခုေရၾကည္ေသာက္၊ အခုခ်ေပးၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္မွျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ျပတဲ့ တာဝန္အပိုင္းမွာ အပိုဒ္(၃-င) ေျပာရဆိုရင္ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အပိုင္းေတြမွာ ဦးတည္ခ်က္(၅)ရပ္ရွိပါတယ္။ တာဝန္(၁၄)ရပ္ရွိပါတယ္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ (၆)ရပ္ရွိပါတယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း(၄)ရပ္ရွိပါတယ္။ ရပိုင္ခြင့္ (၄)ရပ္ရွိပါတယ္။ အဲ့ထဲက ဦးတည္ခ်က္ (၅)ရပ္ထဲက(၃-င)အပိုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳသံုးသပ္ ေဆြးေႏြး ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ျပဳစုေရးဆြဲရင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီေတြဖြဲ႕စည္းလို႔ မရဘူး မဟုတ္ပါဘူး၊ ရပါ တယ္။ တင္ျပရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုတဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီေတြန႔ဲ ေဆာင္ရြက္လို႔မရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရပါတယ္။ ခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၇ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ဆိုရင္ ပုဒ္မ ၁၄၉ အဲ့ဒီ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းလို႔ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပတဲ့အဆင့္ အထိပဲျဖစ္ပါတယ္။ တင္ျပၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ တာဝန္ဟာ ၿပီးဆံုးသြား ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာမ်ားျပန္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ ေတာ္က အဲ့အစည္းအေဝးမွာ မီဒီယာေတြလည္း အားလံုးဝင္ခြင့္ရေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဆိုရင္ လည္း ကြၽန္ေတာ့္ေဆြးေႏြးခ်က္ေ တြကို တင္ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ တယ္။ ဒါဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေနပါၿပီ။ ဒါအစီရင္ခံစာ အထိပဲရပ္ပါ။ အစီရင္ခံစာၿပီးလို႔ရွိရင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥဟာ တိုင္းရင္း သားပါတီေတြ သူတို႔ အခြင့္အေရးအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးလိုက္ပါ။

ဒါမွမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဒီပူးေပါင္းေကာ္မတီကေန ေရးဆြဲထားတဲ့မူၾကမ္းအတိုင္း မင္းတို႔လိုက္နာ ရမယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥကေတာ့ မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္ပါတယ္။ နာယကႀကီး အေနျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေပးပါဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ တာဝန္ပိုင္းမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီဦး တည္ခ်က္ကို မူတည္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူေဆာင္ ရြက္ၿပီးတဲ့အခါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ျပဳစုေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုေတာ့ ဒါဆိုကြၽန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၅ အရ ကတိသစၥာ ျပဳရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ပါမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကတိသစၥာ ျပဳထားတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခြင့္မျပဳထားတဲ့ အစီရင္ ခံစာအထိတင္သြင္းရမယ့္ဟာကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ မူၾကမ္းေရးဆြဲတဲ့ အဆင့္အထိကို လုပ္ သင့္သလား။ နာယကႀကီး ျပန္စဥ္းစားပါ၊ ျပန္သံုးသပ္ေပးပါ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္က မညီၫြတ္ပါဘူး ေက်ာ္လြန္ေနပါတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တင္ျပ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတင္ျပေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚမွာ နာယကက ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါ့မယ္လို႔လည္း အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ နိဂံုးခ်ဳပ္မွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိဘဲနဲ႔ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ဒုတိယနာယက ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းတာ၊ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ သတ္မွတ္တာ ဒါဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္လြန္ေနပါၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန ဆံုးျဖတ္တဲ့ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမယ္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ေယာက္ပါဝင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္မွာပါ ဒါက အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရ ပ်က္ယြင္းသြားမယ့္ ကိစၥမ်ဳိး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပင္လံုညီလာခံမွာ အတည္ျပဳထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းဖို႔ လမ္းေၾကာင္း ကေန ေသြဖည္ထားတာမ်ဳိး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိး လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔က ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မ႑ိဳင္ ႀကီး(၃)ရပ္ဟာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါ တယ္။ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့မွ ညီလာခံႀကီးက်င္းပၿပီးေတာ့မွ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ ျပဳေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ထိခုိက္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဥပေဒနဲ႔ မညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ ေမးခဲ့တာကို ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီက ေျဖၾကားရာတြင္

ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး ေျဖၾကားခဲ့တာကို အားလံုးနားလည္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘာျဖစ္လို႔ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရတာလဲဆိုတဲ့ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ခုနက ရွင္းျပတဲ့ အထဲမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါဝင္သင့္တာေတြကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အတိုက္ အခံ ပါတီလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဘက္က ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရပ္တည္ၿပီး ေတာ့ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ေတြ အရ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတာျဖစ္တယ္။

ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥေတြ မွန္သမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကေန ေထာက္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်ေတြ လည္း ကန္႔ကြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြ ျပန္ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါ အားလံုး ေတြ႕ ပါလိမ့္မယ္။ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ျမင္သာသာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာတစ္ခု အေနနဲ႔ အထင္ရွားဆံုးဥပေဒအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ ပင္ခံဥပေဒ၊ ဒီဥပေဒက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေန ဒါအေျခခံဥပေဒနဲ႔မညီ ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ တယ္။ အားလံုးမွတ္မိၾကမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာမွ မေျပာခဲ့ဘူး။ ဒါသိသာထင္ရွားလြန္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေ ပါင္းမ်ားစြာ ဥပေဒ ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို တပ္မေတာ္ကေန ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ားအေပၚမွာ ဘယ္ပါတီဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဘယ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမဆို အစိုးရအပါအ ဝင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အကုန္လံုးကိုလည္း လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အကုန္လံုးသိသာ ထင္ရွားေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်ျပရွင္းလင္း ေနပါတယ္။ ဒီဥပေဒကိုေက်ာ္ လြန္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရလဒ္ေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ သြားရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါခုနကေမးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါကြၽန္ေတာ္ထပ္ၿပီး ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ARSA နဲ႔ AA တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဘယ္လိုရွိလဲ တပ္မေတာ္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့မွ ခိုင္လံုတဲ့ သတင္းအ ခ်က္အလက္ေတြ သက္ေသေတြ အေထာက္အထားေတြ ရွိပါသလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတင္း အေထာက္အထားေတြ ရရွိပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွာေတာင္မွ ေတြ႕ရွိမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ထဲမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြား လာလႈပ္ရွားေနတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့မွ ဗီဒီယိုေတြတက္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာေလး စိစစ္ေနပါတယ္။
အလားတူပဲ သူတို႔အေျချပဳတဲ့ေနရာေတြရွိတယ္။ စခန္းေတြ ေဆာက္ေနတာရွိတယ္။ ၿပီးရင္ တျခားေဆာင္ရြက္မႈေတြ တျခားအစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကမွ ညီအစ္ကိုေတာ္ အဖြဲ႕ ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေသခ်ာစိစစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခိုင္လံု တဲ့အေထာက္အထားေတြ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိၿပီဆိုတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်ျပပါမယ္၊ ၿပီး ေတာ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါ့မယ္လို႔ ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြ စံုလင္ေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

Share.

About Author

Leave A Reply