ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏႈိင္းေရးမွဴး႐ံုးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

0

ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏႈိင္းေရးမွဴး႐ံုးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏႈိင္းေရးမွဴး႐ံုး UN – Peace Support Unit မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ (Peace and Development Advisor) Mr. Peter Barwick သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔႐ံုးသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

 

Share.

About Author

Leave A Reply