အေမရိကန္သံ႐ံုး ႏိုင္ငံေရးဌာနမွဴး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

0

အေမရိကန္သံ႐ံုး ႏိုင္ငံေရးဌာနမွဴး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ ႏိုင္ငံေရးဌာနမွဴး (Political Unit Chief) Mr. Scott Eric Kofmehl ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖဲြ႔႐ံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply