ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က စီစဥ္သည့္ The Hidden Reality of Rakhine Situation behind the Media Mask ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႔ခ်က္ရွိခ်က္မ်ား

0

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က စီစဥ္သည့္

The Hidden Reality of Rakhine Situation behind the Media Mask

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာရွင္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႔ခ်က္ရွိခ်က္မ်ား

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔က စီစဥ္သည့္ The Hidden Reality of Rakhine Situation behind the Media Mask ေဆြးေႏြးပြဲအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Hotel Max တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္အေရးကၽြမ္းက်င္သူ Mr. Rick Heizman ႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္ၿငိမ္းတို႔က မၾကာမီကသြားေရာက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ျပသခဲ့ပါသည္။ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း Mr. Rick Heizman၊ ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္ ဦးေမာင္ေမာင္ၿငိမ္းႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္ ဦးသန္းေအးတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁။       ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ေဒသမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီလူဦးေရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ သက္မ်ားထက္ (၁၀) ဆမွ အဆ (၂၀) ခန္႔အထိ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မီဒီယာအားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကို ကမာၻက သိရွိျခင္း မရွိပါ။ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၂။       ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘဂၤါလီအခ်ိဳးမွာ ၁:၁၀ မွ ၁:၂၁ အခ်ိဳးအထိ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ အလားတူပင္ ဘဂၤါလီလူဦးေရးေပါက္ဖြားႏႈန္းမွာ အဆမတန္မ်ားျပားၿပီး ဘဂၤါလီမိသားစုတစ္စုလွ်င္ လူဦးေရ (၅၀) မွ (၈၀) အထိ ရွိေနျခင္းကိုလည္း ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ေရးသားသင့္ပါသည္။

၃။       ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအား စည္း႐ံုးျခင္း ၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းသြင္းျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္နည္းမ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ၎တို႔၏ စည္း႐ံုးမႈကို လက္မခံသူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အစိုးရသတင္းေပးဟု ယူဆသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ေမးျမန္းသည့္အခါ ၎တို႔အား ဆန္႔က်င္ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားအား အုပ္စုလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း ငါးရွာ၊ ဖားရွာ၊ ထင္းေခြ၊ ႏြားေက်ာင္းေနၾကေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား မၾကာခဏ အသတ္ခံေနရသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ကမာၻမွသိရွိေစရန္ ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ေရးသားသင့္ပါသည္။

၄။       ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရဲစခန္း (၃၀) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ဌာနခ်ဳပ္တို႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တိုက္ခိုက္ခံရေသာျဖစ္စဥ္အား  မျဖစ္ပြားမီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ဘဂၤါလီမ်ား ႀကိဳတင္ႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၅။       ထိုျဖစ္စဥ္မတိုင္မီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားအား လယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေမာ္လဝီမ်ားက ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၆။       ဗလီမ်ားမွ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ “ဒီေျမသည္ တို႔ေျမျဖစ္ရမည္၊ ရခိုင္ေတြအကုန္သတ္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အကုန္သတ္” ဟု တစ္ေန႔လွ်င္ (၅) ႀကိမ္ခန္႔ ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ သိရွိရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၇။       ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပါကစၥတန္လူမ်ိဳးဟု ယူဆရသူမ်ား ေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး အစြန္းေရာက္ေမာ္လဝီဆရာမ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၈။       ၎တို႔က လွ်ိဳ႕ဝွက္စစ္သင္တန္းေပးျခင္း၊ လုိဏ္ဂူပါေသာ ေတာတြင္းစခန္းမ်ား လွ်ိဳ႕၀ွက္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

၉။       အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါစခန္းမ်ားမွ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား၊ INGO မ်ားကေပးေသာ ရိကၡာမ်ား၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။

၁၀။     ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမတိုင္မီ (၅) လ ခန္႔ကပင္ ဘဂၤါလီအလုပ္သမားအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားကို ရြာမွတိမ္းေရွာင္ရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

၁၁။     ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမတိုင္မီ ေမာ္လ၀ီဆရာမ်ားက ယင္းေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား အိမ္ရွိပစၥည္းမ်ား ေျမျမႇဳပ္ရန္၊ အခ်က္ေပးလွ်င္ လံုၿခံဳေရးစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္၊ ၎တို႔၏အိမ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္မီး႐ႈိ႕ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၂။     အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရာတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဆင့္မွ ႀကိဳတင္စီမံ၍ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္တို႔၏ အမာခံမ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ ကေလးမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသျဖင့္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးစြာထြက္ေျပးေၾကာင္း၊ က်န္ရြာသားမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္း၊ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မက္လံုးေပး ေျပာဆိုစည္း႐ံုးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရြာမွထြက္မေျပးသူ ဘဂၤါလီရြာသားမ်ားကို ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သတ္ျဖတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားျဖစ္၍ ထိန္ခ်န္မႈျဖင့္ အဖမ္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တာ၀န္ေပးခ်က္အရ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ၿပီး မီး႐ႈိ႕မႈေၾကာင့္ ေနစရာအိမ္မရွိေတာ့၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ရြာသားအမ်ားစု ထြက္ေျပး၍ အေၾကာက္လြန္ၿပီး လိုက္ပါသြားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးဘဂၤါလီမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားမွလည္း သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ မသြားေရာက္ရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆုိေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ ၎တို႔ႏွင့္ ဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳးတူမ်ားရွိရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၃။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လျဖစ္စဥ္တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ရဲစခန္း ၃၀ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္ကူလာမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ တံတားမ်ားအား လက္လုပ္မိုင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးထားျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၄။     ဖမ္းဆီးရမိေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ လူသတ္၊ မီး႐ႈိ႕၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ရန္ ေစခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၅။     အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မတိုင္မီတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္က လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒ၏ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (၄) ရပ္၏ ဘံုအာတီကယ္ (၃) ပါ သေဘာတရားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡဆိုင္ရာ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကာကြယ္ခုခံပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Rule of Engagement – ROE)၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တင္းက်ပ္စြာ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အရပ္သားျပည္သူလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

၁၆။     အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ၎တို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္မ်ားေစလႊတ္ေပးရန္သာ တြင္တြင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာတြင္းတြင္ ပုန္းခိုေနၾကရသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ကယ္ထုတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။

၁၇။     လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လူသတ္၊ မီး႐ႈိ႕၊ မုဒိန္းက်င့္၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း မရွိဟု ထြက္မေျပးဘဲ က်န္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကိုယ္တိုင္က ထြက္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

၁၈။     ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဟိႏၵဴေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကို က်ား/မ ခြဲျခားၿပီး အမ်ိဳးသား (၁၀၀) ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ကာ တပ္မေတာ္မွသတ္ျဖတ္သည္ဟု အျပစ္ပံုခ်ရန္ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး (၈) ဦးက ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသျဖင့္ ၎တို႔၏ အႀကံအစည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

၁၉။     ယင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤါလီ သံုးပံုတစ္ပံုမွ ထက္၀က္ခန္႔အထိသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးျခင္းမရွိဘဲ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို လက္မခံၾကေသာေၾကာင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ၿခိမ္းေျခာက္စာမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ရန္ႀကံစည္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လိုသူမ်ားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

၂၀။     Indicator.com တြင္ Reuters, Human Rights Watch ႏွင့္ Fortify Rights တို႔၏ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ Washington Post သတင္းေထာက္ Hannah Beech က မုဒိန္းက်င့္ခံရသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္မညီသည္ကို ပထမဆံုး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။

၂၁။     ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ သက္စသည့္ လူနည္းစုမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံၾကရသည့္အတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္ကို မည္သူကမွ် စိတ္မ၀င္စားၾကေပ။ ၎လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားသည္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ေနၾကရသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။

၂၂။     ေနာက္ဆံုးကြင္းဆင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤါလီမ်ားျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက ေဒသခံရခိုင္မ်ားက လက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မေနထိုင္၀ံ့ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ယေန႔တိုင္ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ ခမီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အလစ္အငိုက္ သတ္ျဖတ္ခံေနၾကရၿပီး ၎တို႔ ေမြးျမဴထားေသာ ကၽြဲႏြားတိရိစာၦန္မ်ားကိုလည္း လုယူခံေနၾကရသည္ကို ကမာၻကသိရွိေစရန္ ပိုမို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားသင့္ပါသည္။

၂၃။     ဘဂၤါလီတို႔၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သခ်ၤာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထ၀ီ၊ သိပၸံစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ အာရဗီဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ သင္ၾကားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဘဂၤါလီကေလးငယ္မ်ားသည္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚမ်ား ႐ိုက္သြင္းျခင္း ခံေနၾကရသည္။ ေမာ္လ၀ီမ်ားက ဘဂၤါလီကေလးငယ္မ်ားကို စစ္ေသြးႂကြ စိတ္ဓာတ္မ်ား ႐ိုက္သြင္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၂၄။     ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ေရွ႕တန္းတြင္ထားတာ တိုက္ခိုက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရရာ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္  The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict (1974) ႏွင့္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၂၅။     Mr. Rick Heizman အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသအား အခ်ိန္ယူသြားေရာက္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ရယူခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခါအခြင့္သင့္ပါက ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသမ်ားသို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ၿပီး နစ္နာခဲ့ရသူ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေသးစိတ္ အခ်ိန္ယူေမးျမန္းကာ နစ္နာမႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ကမာၻက သိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

၂၆။     ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ တပ္မေတာ္က စတင္တိုက္ခိုက္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ARSA တို႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္သာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားတြင္ အေထာက္အထားမဲ့ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။

၂၇။     ရခိုင္ေဒသျဖစ္စဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လိုသည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ႀကံဖန္တီးသည့္ ယုတ္မာေသာ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈတို႔ကို ဖံုးကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕၏ မွ်တစြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အျဖစ္မွန္ေပၚလြင္ေစေရး ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ လိမ္ညာစြပ္စြဲသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

၂၈။     အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ARSA အဖြဲ႔အား ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နစ္နာသူမ်ားက တရားစြဲဆို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

 

Share.

About Author

Leave A Reply