အေမရိကန္ေလတပ္စစ္သံမွဴး လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

0

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ေလတပ္စစ္သံမွဴးအျဖစ္ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး PAMELA T. STEIN သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔႐ံုးသို႔ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply