တ႐ုတ္တို႔၏ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္သစ္ J 20 သည္ အေမရိကန္ F 22 ထက္ သာလြန္ႏိုင္မည္ေလာ

0

တ႐ုတ္တို႔၏ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္သစ္ J 20 သည္ အေမရိကန္ F 22 ထက္ သာလြန္ႏိုင္မည္ေလာ

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔

J 20 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ၎၏တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး ေလတပ္မေတာ္ (PLAAF) ၏ ပဥၥမမိ်ဳးဆက္ ေလေၾကာင္းအကဲသာမႈ တိုက္ေလယာဥ္ J 20 သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ရာ အေမရိကန္တို႔၏ F 22 Raptor တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စရာ ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ J 20 သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ လြဲလွ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆံုးတပ္ေတာ္ဝင္ႏုိင္ခဲ့့သည့္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ အဆင့္ျမင့္ ေရဒါေရွာင္ကြင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းအီလက္ထေရာနစ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ တိုက္ေလယာဥ္၏ ေရွ႕ေတာင္ပံငယ္ (Canad) သည္ လ်င္ျမန္စြာ စစ္ဆင္လႈပ္ရွားေနစဥ္ပင္ ေရဒါေပ်ာက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိန္းေပးထားႏုိင္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ပထမအသုတ္ J 20 မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ မျပည့္ေသးမီမွာပင္ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအဆင့္ျမွင့္တင္မႈသည္ စီစဥ္ထားသည့္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားအနက္မွ ပထမဆံုးတစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ေလယာဥ္အား ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး ပလက္ေဖာင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစပါသည္။

တ႐ုတ္ J – 20 တိုက္ေလယာဥ္အား    Chengdu Aerospace Corporation ကထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုးစတင္ပ်ံသန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ပါသည္။ စမ္းသပ္ေလယာဥ္ (Prototype)  ၈ စီးႏွင့္ ကနဦး တိုက္ေလယာဥ္အစီး ၂၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စီး၏ တန္းဖိုးမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ F – 22 တုိက္ေလယာဥ္အား       Lockheed Martin Aeronautics ႏွင့္ Boeing Defense, Space & Security တို႔က ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုး စတင္ပ်ံသန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ စမ္းသပ္ေလယာဥ္ (Prototype)  ၈ စီးအပါအဝင္ အစီးေရ ၁၉၅ စီးထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္စီး၏ တန္ဖိုးမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ျဖစ္ပါသည္။

စမ္းသပ္ေလယာဥ္ (Prototype) မ်ားႏွင့္ ကနဦးထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ J 20 မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မွာ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ႐ုရွားလုပ္ AL – 31 အင္ဂ်င္ေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ WS – 10G အင္ဂ်င္မ်ားကိုသာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔၏ F – 22 တုိက္ေလယာဥ္တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ F -119 အင္ဂ်င္ေအာက္ စြမ္းအားနိမ့္က်ေနေသာေၾကာင့္  ေလေၾကာင္းအကဲသာမႈက႑တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသာစြာ နိမ့္က်ခဲ့ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ေလေၾကာင္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ F – 22 တိုက္ေလယာဥ္၏ F – 119 အင္ဂ်င္အား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ ပဥၥမမ်ိဳးဆက္ အင္ဂ်င္ျဖစ္ေသာ WS – 15 ကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဤပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အင္ဂ်င္သစ္မ်ားကို အနာဂတ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အင္ဂ်င္မ်ားထက္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားစြာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္အတြင္းက အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားရွိ Zurihe ေလတပ္စခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ J – 20 တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ားအျပားပါဝင္ခဲ့ၿပီး WS – 15 အင္ဂ်င္သစ္မ်ားအား တပ္ဆင္စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

J – 20 အတြက္ အျခားေသာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားတြင္ Software ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရဒါစြမ္းေဆာင္ရည္အား ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အင္ဂ်င္အား အဆင္ျမွင့္တင္ျခင္း။ ေရဒါလႈိင္းအားစုပ္ယူႏိုင္ေသာ ေဆးသုတ္လိမ္းျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ကိုယ္တြင္း လက္နက္တပ္ဆင္ရာ Weapon Bay အား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပလက္ေဖာင္း၏ ပ်ံသန္းမႈစြမ္းရည္၊ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္မႈႏွင့္ ပစ္အားတို႔အား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ J – 20 အား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈႏႈန္းသည္ တပ္ေတာ္ဝင္ၿပီး ၁၃ ႏွစ္ၾကာမွ ဒုတိယအဆင့္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းခံရသည့္ F – 22 မ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ အေတာ္ျမန္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။

J – 20 ၏ Weapon Bay အား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈသည္ လအနည္းငယ္သာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း F – 22 အား အဆင့္ျမင့္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ F – 22 ၏ The Raptor Agile Capability Release ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္၏ F – 22 မ်ားတြင္ ကီလိုမီတာ ၁၈၀ အထိ ပစ္ခတ္ႏုိင္ေသာ AIM – 120D ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ J – 20 မ်ားတြင္ေတာ့ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ မွ ၄၀၀ အထိပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ Ramjet အင္ဂ်င္သံုး PL – 21 ႏွင့္ PL – 12D ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒံုးမ်ားကို စတင္သံုးစြဲႏိုင္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္သည္ တ႐ုတ္တိုက္ေလယာဥ္က အေမရိကန္တိုက္ေလယာဥ္ထက္ သိသာစြာ သာလြန္သြားသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

F – 22 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးသည့္ အဓိက အခ်က္မွာ အဆိုပါ အဆိုပါ တိုက္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္အား အဆံုးသတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ F – 35၊ F – 15 ႏွင့္ တ႐ုတ္ J – 20 တို႔ကဲ့သို႔ အသက္ဝင္ေနေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ေပ။ F – 22 တြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ Software တည္ေဆာက္မႈ ဒီဇုိင္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳေသာ Core Processor ၏ အျမန္ႏႈန္းမွာလည္း 25MHz သာရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္ေလယာဥ္တြင္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ရန္အတြက္ Software မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္ရန္ ႀကိဳးစားခ်ိန္တြင္ ျပႆနာ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

A 1st Fighter Wing’s F-22 Raptor from Joint Base Langley-Eustis, Va., pulls away from a KC-135 Stratotanker with the 756th Air Refueling Squadron, Joint Base Andrews Naval Air Facility, Md., after refueling off the east coast, May 10, 2012. The first Raptor assigned to the Wing arrived, Jan. 7, 2005. This aircraft was allocated as a trainer, and was docked in a hanger for maintenance personnel to familiarize themselves with its complex systems. The second Raptor, designated for flying operations, arrived, Jan. 18, 2005. On Dec. 15, 2005, Air Combat Command commander, along with the 1st FW commander, announced the 27th Fighter Squadron as fully operational capable to fly, fight and win with the F-22.

J – 20 တိုက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပိုမိုသစ္လြင္ေကာင္းမြန္သည္ ကြန္ျပဴတာ တည္ေဆာက္ပံုစနစ္သည္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္အတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ J – 20 တုိက္ေလယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္စဥ္က F – 22 ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအား မွီႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ J – 20 အား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈႏႈန္းမွာ အလြန္ျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ တုိက္ေလယာဥ္ ႏွစ္စီးၾကား ကြာဟခ်က္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလာပါသည္။ မၾကာမီကာလအတြင္း J – 20 တိုက္ေလယာဥ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားက သာလြန္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ လိုက္မမွီႏုိင္ေအာင္ သာလြန္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ပညာရွင္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကပါသည္။ ဤတိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္မ်ိဳး၏ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပစိဖိတ္ေဒသ အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ခ်ိန္ခြင္ညွာအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား မလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚလာေပေတာ့မည္။

ကိုးကား။ How China’s New Stealth Fighter Could Soon Surpass the US F-22 Raptor by Abraham Ait, The Diplomat Magazine, March 30, 2018.

 

Share.

About Author

Leave A Reply