ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး – ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

0

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး – ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Thayninga Institute for Strategic Studies – TISS) က စီစဥ္သည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး – ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအျမင္ေဆြးေႏြးပြဲ” ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Hotel Yangon ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
– ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေဒၚရင္ရင္ႏြယ္
– ဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလွ်န္ႏွင့္
– ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းတို႔က သက္ဆိုင္ရာက႑လိုက္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေဆြးေႏြးပြဲ၏ Moderator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေလ့လာသူႏွင့္ မီဒီယာ ပုဂၢိဳလ္ (၁၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား စာအုပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယမန္ေန႔ ေဆြေႏြးပြဲက်င္းပသည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါ Link မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ပထမပိုင္း
https://www.facebook.com/thayninga/videos/993375307498376/

ဒုတိယပိုင္း
https://www.facebook.com/thayninga/videos/993447207491186/

Thayninga Institute for Strategic Studies – ေသနဂၤ

Share.

About Author

Leave A Reply