အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆံုျခင္း

0

ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးႏွင့္ ဦးသိန္းထြန္းဦးတို႔သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ နန္ယန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္ S. Rajaratnam School of International Studies ၏ Executive Deputy Chairman ႏွင့္ Institute of Defence and Strategic Studies ၏ Director ျဖစ္သူ သံအမတ္ႀကီး Mr. Ong Keng Yong ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသနပညာရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Mr. Ong Keng Yong သည္ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Maritime Security Cooperation) ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
Thayninga Institute for Strategic Studies 

Share.

About Author

Leave A Reply