၂၀၁၇အတြင္း ပိုမိုဆိုး႐ြားလာဦးမည့္ ဘင္ဂါလီတို႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

0

၂၀၁၇အတြင္း ပိုမိုဆိုး႐ြားလာဦးမည့္ ဘင္ဂါလီတို႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ေရးသားသူ – ေဒါက္တာ ႏိုင္ေဆြဦး

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ကာ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေတြ႕အႀကံဳနည္းေသာ ေဒသခံမူဆလင္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ေသာင္းက်န္းမႈကို ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (ယခုအခါ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။) အစိုးရအေနျဖင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈ အ႐ွိန္မေသေသးေၾကာင္း သိ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ IHS Jane’s ကို ရန္ကုန္႐ွိ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ လာမည့္ (၆)လ အတြင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာႏုိင္ေခ်႐ွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းသိ႐ွိရပါသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလမ်ားအတြင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နည္းဗ်ဴဟာ (၃) မ်ိဳးအား အသံုးျပဳကာ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ပထမနည္းလမ္းမွာ ပစ္ – ေျပး နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ၿပီး လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရး စခန္းငယ္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ လွည့္ကင္းမ်ားအား အေသးစား ၿခံဳခိုတုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလလယ္အထိ  ထိုကဲ့သို႕ေသာ တိုက္ခိုက္မႈေလးေပါင္း ၁၀ မွ အႀကိမ္ ၂၀ ထိ႐ွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္ၿပီးလည္း ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမတိုင္ခင္အထိ ျပည္နယ္တြင္း တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။

ဇန္နရီဝါလဆန္းက ပဋိပကၡအျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းလာေသာ အၾကမ္းဖက္သမား (၆)ဦးက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေနာ႐ူလ႐ြာအနီးရွိ ရဲကင္းတစ္ခုအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထံမွ ပစၥတိုတစ္လက္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ (၃)စီး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ခိုးသြင္းလာေသာ လက္လုပ္ေသနတ္မ်ားကို အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္းက လက္လုပ္ေသနတ္ (၁၄)လက္ကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ – ကင္းလွည့္ေနေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို လက္လုပ္ဗံုးမ်ား (Improvised Explosive Devices – IEDs) မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာမွ ယခုအခ်ိန္ထိ IED မ်ားျဖင့္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ (၅)ႀကိမ္ခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဝါယာႀကိဳးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဖာက္ခြဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေဝးထိန္းခလုပ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပိုမိုဆန္းျပား ႐ႈပ္ေထြးေသာ IEDs တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ပါသည္။ ဇန္နဝါရီ (၁)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ – စစ္ေတြ ကားလမ္းေပၚရွိ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္း ၁.၂ မီတာအရွည္ရွိ ပိုက္လံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာဗံုးကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသက္မဲ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။   ထိုေန႔မွာပင္ ပုဏားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ဗံုးေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိခဲ့ပါ။

ျမန္မာ့သတင္းစဥ္အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မႈ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုမို ေသခ်ာလာခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားသည္ ဘဂၤါလီတို႔ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာ IEDs မ်ားမွာ Arakan Army (AA) မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး ၎အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

AA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဓိကလႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း တခါတရံ ရခုိင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္လည္း ေသာင္းက်န္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို တၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္းမွ စတင္ကာ AA အဖြဲ႔ငယ္ေလးမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ သံုးေနရာဆံုေသာနယ္စပ္အနီးရွိ ပလက္ဝမွ ေတာင္ဘက္သို႔ တိုးခ်ဲ႕ကာ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မ်ား အနီးတြင္ပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ယခင္က လံုၿခံဳေရးစိတ္ခ်ရေသာ ရန္ကုန္ – စစ္ေတြကားလမ္းႀကီးသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ျဖတ္ေတာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ လံုၿခံဳေရးတပ္္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

တတိယနည္းလမ္းမွာ – လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ဘင္ဂါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သုတ္သင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ိဳးသည္ ေအာက္တိုဘာ ၉ မတိုင္မီကလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ International Crisis Group – ICG ၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းဗ်ဴဟာသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစရန္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေပးမ်ားအား ႏႈတ္ပိတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ပတ္အတြင္း အနည္းဆံုး ရြာသား ၃ ဦးသည္ အၾကမ္းသမားမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ ထိုထဲမွ တစ္ဦးမွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္မ်ားတြင္ အစိုးရအား အကူအညီေပးေနေသာ ဆယ္အိမ္စုမွဴးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ အေလာင္းအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အျခားသူတစ္ဦးမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းသမားမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးေျဖၾကားခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူသည္လည္း ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

ျမင့္တက္လာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သံတမန္မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ား ႐ႈျမင္သကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္း ျပင္းထန္မႈနိမ့္ ပဋိပကၡမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အထိခိုက္မခံေသာနယ္ေျမတြင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္းႏွင့္ အင္အားကို လိုအပ္သေလာက္သာ ထိန္းညိွသံုးစြဲၿပီး ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းမ်ားက အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ရွိ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ား၌ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္နက္ႏွင့္ ယူနီေဖာင္း ျပည့္စံုစြာ တပ္ဆင္ထားေသာ တပ္စု၊ တပ္ခြဲ သို႕မဟုတ္ တပ္ရင္းအဆင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ သမား႐ိုးက် စစ္ဆင္ေရးကဲ့သို႔ ဆင္ႏႊဲတိုက္ခိုက္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ခုမွာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေက်းရြာမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို “ျဖတ္ေလးျဖတ္” မဟာဗ်ဴဟာဟုေခၚၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ရိကၡာ၊ သတင္း၊ ဆတ္ေၾကးွႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း မရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ထိုမဟာဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။

ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကည္းတပ္အေနျဖင့္ ေရတပ္ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္အစိုးရဘက္မွ အဆိုအရ ေအာက္တိုဘာ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘင္ဂါလီ ၆၅၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မည္မွ် တိက်မွန္ကန္သည္ဆိုသည္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

အရပ္သားမ်ားကဲ့သို႕ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေက်းရြာအဆင့္တြင္ လူနည္းစုျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြန္ယက္ကို ေသခ်ာစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္မွာ စစ္ဆင္ေရးသတင္းစုေဆာင္းမႈသည္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စနစ္တက် ေလ့က်င့္လာျခင္း

ေအာက္တိုဘာ (၉) ရက္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား အစိုးရအေနျဖင့္ RSO ကုလားဆုိးမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ICG က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဘင္ဂါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထံမွ စံုစမ္းေမးျမန္း သိရွိခ်က္မ်ားအရ အသစ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Harakah al-Yaqin (HaY) သို႔မဟုတ္ Movement of Faith ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္စီသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ ေကာင္စီသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ် ေနထုိင္ေနၾကေသာ ဘင္ဂါလီလူမ်ိဳးတို႔ထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြအေျမာက္အျမားရယူကာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ကရာခ်ိၿမိဳ႕႔ရွိ ဘင္ဂါလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည့္ အၾကမ္းဖက္သမား ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္း ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။

အစိုးရဘက္မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရႏွင့္ ICG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရပါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ခန္႔ ကတည္းကပင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအဆင့္တြင္ ေသာင္းက်န္းမႈ အေျခခံအေဆာက္အဦးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ စိမ့္ဝင္ထိုးေဖာက္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္း ရခိုင္ေဒသ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ပြားေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ပိုမုိ ထင္ရွား ျမန္ဆန္လာခဲ့ပါသည္။ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေသာင္းက်န္းမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ားကို စတင္သတိျပဳမိလာပါသည္။

တရားဝင္သတင္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ ရြာသားမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ ပါကစၥတန္ – အာဖဂန္နစၥတန္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့္ရွိႏိုင္ငံတြင္းမွ သင္တန္းဆင္းလာခဲ့ေသာ သင္တန္းဆရာမ်ားက လူသစ္မ်ားကို ၎တို႔ေက်းရြာမ်ားအနီးရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္း သင္တန္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ အေျခခံ စစ္ေျမျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လက္နက္မဲ့တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႏွင့္ ကၽြမ္းဝင္မႈရွိေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သင္တန္းမ်ားတြင္ လက္လုပ္ဗံုး (IED) မ်ား တပ္ဆင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို သင္ၾကားပါသည္။ တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားထားေသာ ေဒသသတင္းတစ္ရပ္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ရြာသား (၃၀)ဦးခန္႔ကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသား (၂)ဦး (ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ကို ဆိုလိုဟန္ရွိသည္) ႏွင့္ ေဒသခံ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေမာ္လဝီဆရာတစ္ဦးတို႕က အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။

သင္တန္းသားအေရအတြက္ အတိအက်ကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ရြာသား ၁၀၀၀ ခန္႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခခံသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကဖြယ္ ရွိပါသည္။ ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ အစိုးရသတင္းဌာနတစ္ခုက ထုတ္ျပန္ေသာ ေျမပံုတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ ေနရာ ၁၄ ေနရာရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရာမွ ေဖာ္ထုတ္သိရွိရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွ ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ အၿပိဳင္လား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘင္ဂါလီတို႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းမွ ပတာနီ – မူဆလင္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္စပ္ေနသည္ဟူေသာ အေထာက္အထားကို ယခုခ်ိန္ထိ ေတြ႔ရွိရျခင္း မရွိေသးပါ။ ထိုသို႔ ဆက္စပ္ရန္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် နည္းပါးပါသည္။ သို႔ေသာ္ တူညီေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ ေျမေအာက္တြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကျခင္း၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ေဒသခံမ်ားအား လူသစ္စုေဆာင္းၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေက်းရြာတြင္းရွိ အမာခံမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္သြားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ ဘင္ဂါလီအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေန႔စဥ္နီးပါး အသံုးျပဳေနေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ထပ္တူထပ္မွ်အသံုးခ်သြားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လွည့္ကင္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခ်ိန္ျပင္ပ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ – ေျပးျခင္း၊ IED ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရြာသားမ်ားအား သုတ္သင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိိဳးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုင္းအစိုးရ၏ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈစတင္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳး ၃၀၀၀ ခန္႔သည္ ေက်းရြာမ်ားမွ ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ရပါသည္။

သံုးသပ္ခ်က္

ေရတိုအားျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ေအာက္တိုဘာ တိုက္ခိုက္မႈအား တပ္မေတာ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တံု႔ျပန္ျခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ရြာမ်ားအား ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ကြန္ယက္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘင္ဂါလီတို႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးသြားဖြယ္ ရွိပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဘင္ဂါလီတို႔အေနျဖင့္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္မႈ မရွိျခင္းကလည္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို ေႏွးေကြးေစေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေရရွည္တြင္မူ အစိုးရဘက္မွ ေပၚလစီပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ပိုမိုဆိုးရြားလာဖြယ္ရွိပါသည္။ ICG ၏ အစီရင္ခံစာအရ Harakah al-Yaqin (HaY) သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မရွိဘဲ ဘင္ဂါလီတို႔၏ အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းဟု ဆုိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္းသည္ ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ Harakah al-Yaqin (HaY) အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ီဟတ္ဒ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျမွာက္ပင့္ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို ေရွာင္ရွားကာ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္မည္လား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မည္လား ဆိုသည္ကိုေတာ့ ယခုတိုင္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ေဒါက္တာ ႏုိင္ေဆြဦး

(မူရင္းစာေရးသူ Anthony Davis က ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးစြဲေသာ္လည္း လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဘင္ဂါလီဟုသာ ျပန္ဆိုသံုးစြဲပါသည္။)

Ref; JTIC Brief: Rohingya militancy in Myanmar’s Rakhine likely to escalate in 2017 by Anthony Davis (January 20, 2017)

Share.

About Author

Leave A Reply