အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၂၄၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

0

Thayninga Institute for Strategic Studies

4-7-2017

အေမရိကန္စစ္သံမွဴးႀကီး မွ ေသနဂၤအဖြဲ႕ ၏ စတင္တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ၃ဦး အား ႏႈတ္ဆက္စဥ္။
Photo-Thar Byaw

ေနျပည္ေတာ္ Kempinski Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၂၄၁ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေသနဂၤအင္စတီက်ဳ ၏ စတင္တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ၃ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေသနဂၤအင္စတီက်ဳသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္းလိုအပ္သလို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး လ်က္ရွိပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply