ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာ္မတီ(Rohingya National Security Committee-RNSC)အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္

0

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာ္မတီ(Rohingya National Security Committee-RNSC)အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္

21-6-2017
၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္တပ္မေတာ္မွ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမၼစ္ဟာရ္ကဒ့္(Islamic Harkat) အဖြဲ႔အား ပါကစၥတန္တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ အစြန္းေရာက္စစ္ေသြးၾကြ မြတ္စလင္ ေမာ္လ၀ီအဗၺဒူရစ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အား ၄၀ခန္႔ သည္ RSO၊ARIF အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ထို႔ ျပင္ ေမာ္လ၀ီအဗၺဒူရစ္ ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ တာလီဘန္ အဖြဲ႔မွ အင္အား (၅၀၀) ခန္႔သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီး RSO ၊ARIF အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အစၥလာမ္မၼစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထံမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (Rohinja National Organization-RNO) ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ပါ၀င္လာေစေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အာရ္ကန္-ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (Arakan Rohingya National Organization-ARNO) အျဖစ္အမည္ေျပာင္း လဲခဲ့ပါသည္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၃ ရက္ တြင္ ကုလားဆိုးေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ မြတ္ဆလင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ RSO အဖြဲ႔ မွ အင္အား အခ်ိဳ႕သည္ ARNO အဖြဲ႔ ႏွင့္ပူးေပါင္း ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ARNO ႏွင့္ မပူးေပါင္းေသာ RSO အဖြဲ႔ ကို အဘူေဘာ္ေရွာ့ က ေခါင္းေဆာင္ကာ RSO လက္က်န္အဖြဲ႔ အမည္ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏိုင္ငံ နတ္ေခ်ာင္စရီျမိဳ႕နယ္တစ္၀ိုက္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပေရာက္ မြတ္ဆလင္ ပညာတတ္မ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကိုအားလံုးလက္ခံၾကကာ RSO ႏွင့္ ARNO တို႔ ပူးေပါင္းကာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာ္မတီ(Rohingya National Security Committee-RNSC) ကိုဖြဲ႔စည္းကာ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။RNSC ဖြဲ႔စည္ပံုကို ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အာဏာပိုင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားထားျပီး မိုဟာမက္အာယုတ္ က အတြင္းေရးမွဴး/ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ၊ေဆာ္လိမ္မူလႅာ မွ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး/ဘ႑ာေရး တာ၀န္ခံ ၊ႏူရ္ေဘာ္ေရွာ့(ခ) ခိုက္ေဘာ္ေရွာခ့္ မွ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ အျဖစ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္ ၁၀ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားဒ္ရွ္နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ အဖြဲ႔ ၅ဖြဲ႔ခြဲကာ ေမယုေတာင္တန္းတစ္ေလ်ာက္ နယ္စပ္မွတ္တိုင္မ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ နတ္ျမစ္မွလည္းေကာင္း ၊ ပင္လယ္ျပင္မွ လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ကာ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ၊ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႔နယ္ ၊စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ အၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အျမဲၾကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေစာင့္ၾကည့့္ေရးအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ခိုင္
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ
ေသနဂၤအင္စတီက်ဳ

Share.

About Author

Leave A Reply